Sporty ekstremalne

Sport dla przezornych

Sporty ekstremalne są to zajęcia fizyczne, którymi zdecydowanie powinny zajmować się osoby odpowiedzialne i przezorne. Poziom ryzyka oraz zagrożenie życia jest podczas uprawiania tych sportów znacznie większe niż w przypadku tradycyjnych sportów, dlatego też wymagają one znacznie dokładniejszego planowania i sumiennego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w każdym detalu. Wśród sportów ekstremalnych można wymienić:

 • baloniarstwo,

 • lotniarstwo,

 • paralotniarstwo,

 • spadochroniarstwo,

 • szybownictwo

 • skoki bungee,

 • parkour,
 • freerun,
 • speleologia,
 • alpinizm,
 • himalaizm,
 • trekking na wysokości powyżej 2500 m.n.p.m. oraz w trudnych warunkach
 • wspinaczka lodowa,
 • skoki narciarskie,
 • heliskiing,
 • heliboarding,
 • bobsleje,
 • kolarstwo górskie,
 • hydrospeed,
 • motocross,
 • ewolucje akrobatyczne